• მისამართი: პეკინის გამზ. 33ა
    თბილისი, საქართველო

  • ტელ: +995 595 120 120
    info@creditservice.ge

სამომხმარებლო სესხი

შემოსავალის წყარო ხელფასი (ყოველდღიური შემოსავალი)
მსესხებლის ასაკი 21 დან - 65 წლამდე
სესხის თანხა 100 დან 1500 მდე
სესხის დაფარვის გრაფიკი ყოველდღიური დაფარვის გრაფიკი