ჩვენ შესახებ


კომპანია ფინანსურ მომსახურებას 1999 წლიდან ეწევა. 2008 წელს კომპანია დარეგისტრირდა ეროვნულ ბანკში და მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი. მისო კრედიტსერვისი+ -ის 30 ფილიალი ფუნქციონირებს საქართველოს მასშტაბით. გარდა თბილისისა ჩვენი ფილიალები მდებარეობენ ქალაქ რუსთავში, თელავში, გორში, ხაშურში, ახალციხეში, საჩხერეში, ზესტაფონში, სამტრედიაში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ქობულეთსა და ბათუმში. ჩვენ მომხმარებელს მომსახურებას ვთავაზობთ მთელი კვირის განმავლობაში.

დაარსების დღიდან კომპანია დინამიურად ვითარდება საქართველოს ბაზარზე, ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ სერვისის და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ხარისხის ახალი სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვით.

ს.ს. მისო კრედიტსერვისი + -ის საქმიანობის მოცულობის ზრდასთან ერთად ფართოვდება ფილიალების ქსელიც, დღესდღეობით თბილისის მასშტაბით ფუნქციონირებს 8 ფილიალი. აგრეთვე ჩვენი ფილიალები ქალაქ რუსთავში, თელავში, გორში, ხაშურში,ახალციხეში, საჩხერეში, ზესტაფონში, სამტრედიაში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ქობულეთსა და ბათუმში. ს.ს. მისო კრედიტსერვისი + -ის ფილიალები და სერვის ცენტრები მზად არიან სათანადო მომსახურება გაუწიონ მომხმარებელს.

კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მომხმარებლის სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურებაა. ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა, სალომბარდო მომსახურება, სხვადასხვა სახის სესხების გაცემა, სწრაფი ფულადი გზავნილები.
რატომ სჯობს კრედიტსერვისი+

  • სწრაფი მომსახურება
  • გირაოს უმაღლესი შეფასება
  • კეთილსინდისიერი მომსახურება
  • ჯარიმებისა და ფარული გადასახადების გარეშე