ფინანსური ანგარიშგება


ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება წლების მიხედვით. მოცემულია წლიური ბალანსი, ფინანსური ანგარიშგება და მოგება-ზარალის ანგარიშები.

2019

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2019 წლის არააუდირებული ფინანსური მონაცემები - მოგება/ზარალის უწყისი და ინფორმაცია მფოლბელებსა და ადმინისტრატორების შესახებ.
მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ მესამე კვარტალი
მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ მეორე კვარტალი
მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ პირველი კვარტალი

2018

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2018 წლის არააუდირებული ფინანსური მონაცემები - მოგება/ზარალის უწყისი და ინფორმაცია მფოლბელებსა და ადმინისტრატორების შესახებ.
აუდიტორული დასკვნა

მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ

მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ მესამე კვარტალი

მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ მეორე კვარტალი

მოგება/ზარალი და ინფორმაცია მფლობელების შესახებ პირველი კვარტალი

2017

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2017 წლის აუდიტორული დასკვნა.
აუდიტორული დასკვნა

2016

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2016 წლის ბალანსი, ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგება, აუდიტორული დასკვნა.
აუდიტორული დასკვნა

2015

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2015 წლის ბალანსი, ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგება, აუდიტორული დასკვნა.
აუდიტორული დასკვნა

2014

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2014 წლის ბალანსი, ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგება, აუდიტორული დასკვნა.
აუდიტორული დასკვნა

2013

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2013 წლის ბალანსი, ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგება, აუდიტორული დასკვნა.
ბალანსის გახსნა
ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგების გახსნა
აუდიტორული დასკვნა

2012

წელი

მიმაგრებულ ფაილში შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის 2012 წლის ბალანსი, ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგება, აუდიტორული დასკვნა.
ბალანსის გახსნა
ფინანსური და მოგება/ზარალის ანგარიშგების გახსნა
აუდიტორული დასკვნა

ყიდვა გაყიდვა

USD
EURO