სესხი გირაოს გარეშე

სესხი გირაოს გარეშე


აიღეთ მიკროსესხები თქვენი ბიზნესისათვის სწარფად და მარტივად.

ბიზნეს სესხები სავაჭრო ობიექტის უზრუნველყოფით. “მისო კრედიტსერისი +” გთავაზობთ ახალ სერვისს - სესხი უზრუნველყოფის გარეშე. თუ გაქვთ მაღაზია, დახლი ან მსგავს კომერციულ საქმიანობას ეწევით, გაქვთ ყოველდღიური შემოსავალი - თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გირაოს გარეშე.

ხელშეკრულება ფორმდება 30 კალენდრული დღის ვადით. პროცენტი ირიცხება მარტივი დარიცხვის წესით. გადახდა ხორციელდება პროპორციულად გადანაწილებული, ერთი და იგივე თანხის ყოველდღიური შემოტანით. სესხის დაფარვა ხდება 30 კალენდრული დღის განმავლობაში.

ყოველ 100 ლარზე დღეში გადაიხდით 3,60 ლარს 30 დღის განმავლობაში, საიდანაც ერთდროულად დაიფარება სესხის ძირი და პროცენტი.

ნიმუში:
500 ლარზე - დღეში 18,33 ლარი.
1000 ლარზე - დღეში 36.67 ლარი.


ყიდვა გაყიდვა

USD
EURO