სესხი გირაოს გარეშე

სესხი გირაოს გარეშე


აიღეთ მიკროსესხები თქვენი ბიზნესისათვის სწარფად და მარტივად.

ბიზნეს სესხები სავაჭრო ობიექტის უზრუნველყოფით. “მისო კრედიტსერისი +” გთავაზობთ ახალ სერვისს - სესხი უზრუნველყოფის გარეშე. თუ გაქვთ მაღაზია, დახლი ან მსგავს კომერციულ საქმიანობას ეწევით, გაქვთ ყოველდღიური შემოსავალი - თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გირაოს გარეშე.

ხელშეკრულება ფორმდება ერთი თვის ვადით. პროცენტი ირიცხება მარტივი დარიცხვის წესით. გადახდა ხორციელდება პროპორციულად გადანაწილებული, ერთი და იგივე თანხის ყოველდღიური შემოტანით. სესხის დაფარვა ხდება 30 კალენდრული დღის განმავლობაში.

სარგებლის გამოთვლა


თანხა :


ვალუტა:


ვადა:

სარგებელი

ვადის ბოლოს: თვეში:
ყიდვა გაყიდვა

USD 1.6500 1.6600
EURO 2.1400 2.1700