უზრუნველყოფილი სესხი

უზრუნველყოფილი სესხი


შეგიძლიათ მიიღოთ სესხები გირაოს უზრუნველყოფით: ოქრო, ვერცხლი.

სესხის დაფარვის ფორმები:

1) გრაფიკული სესხები კლებადი პროცენტით - ყოველთვიურად გადაიხდით ერთი და იგივე თანხას, საიდანაც დაიფარება პროცენტი და სესხის ნაწილი, ყოველ მომდევნო თვეში იკლებს პროცენტი და იმატებს სესხის ძირი (დასაფარი თანხის რაოდენობა მცირდება).

2) საკრედიტო ხაზი - გამოყოფილი საკრედიტო ხაზის ლიმიტის ფარგლებში შეგიძლიათ თანხის გატანა და შემოტანა ნებისმიერ დროს. პროცენტი დაგერიცხებათ გამოყენებული თანხის რაოდენობისა და დღეების მიხედვით თვეში ერთხელ.

3) სტანდარტული სალომბარდე სესხები - 10 დღიანი, 15 დღიანი, ერთ თვიანი სალომბარდე სესხები თვეში.


ყიდვა გაყიდვა

USD
EURO