• მისამართი: პეკინის გამზ. 33ა
    თბილისი, საქართველო

  • ტელ: +995 595 120 120
    info@creditservice.ge

მცირე ბიზნეს სესხი

შემოსავლის წყარო ბიზნესიდან
მსესხებლის ასაკი 21 დან - 65 წლამდე
სესხის თანხა 300 დან - 100,000 ლარამდე
სესხის დაფარვის გრაფიკი ყოველდღიური დაფარვის გრაფიკი