• მისამართი: პეკინის გამზ. 33ა
    თბილისი, საქართველო

  • ტელ: +995 595 120 120
    info@creditservice.ge

დირექტორატი

გურამ კანდელაკი

გენერალური დირექტორი

აკაკი აროშიძე

ფინანსური დირექტორი


სამეთვალყურეო საბჭო

ნაზიკო კანდელაკი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ქეთევან ხიზანიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

თამარ კანდელაკი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი