• მისამართი: პეკინის გამზ. 33ა
    თბილისი, საქართველო

  • ტელ: +995 595 120 120
    info@creditservice.ge

კვარტალური ანგარიში


2023 წლის მეოთხე კვარტალი

2023 წლის მესამე კვარტალი

2023 წლის მეორე კვარტალი

2023 წლის პირველი კვარტალი

2022 წლის მეოთხე კვარტალი

2022 წლის მესამე კვარტალი

2022 წლის მეორე კვარტალი

2022 წლის პირველი კვარტალი

2021 წლის მეოთხე კვარტალი

2021 წლის მესამე კვარტალი

2021 წლის მეორე კვარტალი

2021 წლის პირველი კვარტალი

2020 წლის მეოთხე კვარტალი

2020 წლის მესამე კვარტალი

2020 წლის მეორე კვარტალი

2020 წლის პირველი კვარტალი

2019 წლის მეოთხე კვარტალი

2019 წლის მესამე კვარტალი

2019 წლის მეორე კვარტალი

2019 წლის პირველი კვარტალი

2018 წლის პირველი კვარტალი

2018 წლის მეორე კვარტალი

2018 წლის მესამე კვარტალი

2018 წლის კვარტალური ანგარიში