• მისამართი: პეკინის გამზ. 33ა
    თბილისი, საქართველო

  • ტელ: +995 595 120 120
    info@creditservice.ge

სააქციო საზოგადოება მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი+ ფინანსურ მომსახურებას 1999 წლიდან ეწევა.

კომპანია დინამიურად ვითარდება საქართველოს ბაზარზე, ახალი სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვით მუდმივად აუმჯობესებს სერვისის ხარისხს.

თანამშრომლობის არსი სიმართლეშია - ეს არის კომპანიის არა მარტო სლოგანი, არამედ ყოველდღიურ საქმიანობაში დამკვიდრებული წესი.

კომპანია ორიენტირებულია მცირე მეწარმეთა დაკრედიტებაზე, ეს მათ აძლევს საქმიანობის გაფართოების საშუალებას, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ქვეყანაში მცირე ბიზნესის განვითარებას.

კომპანია ცდილობს აქტიურად ჩაერთოს სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში, პროპაგანდა გაუწიოს ჯანსაღი ცხოვრების წესს და იზრუნოს გარემოს დაცვაზე.